Your Consumers

Naš tim profesionalaca će pažljivo proceniti ciljeve istraživanja i predložiti optimalne tehnike anketiranja Vaših potrošača/klijenata. To može biti anketiranje u objektu (exit intervju), na centralnim lokacijama (CLT), online anketiranje (CAWI) ili neki drugi adekvatan pristup.

Vrednost za Vas ekspertizom Consumer Intelligence – Your Consumers

Informacije o stepenu zadovoljstva potrošača, njihove lojalnosti brendu, brend imidžu, naporima sa kojima se suočavaju u procesu kupovine ili višedimenzionalne segmentacije potrošača, mogu biti ključne za donošenje ispravnih odluka. Te odluke mogu biti strateške, ali i operativne. Mogu se koristiti za npr. advertajzing planiranje, cenovne akcije, (re)dizajn ili uređenje prodajnog prostora, plan obuka i specijalnih veština…