Your Competitors

Zadatak naših profesionalaca je da optimizuje istraživanja ponašanja potrošača konkurenata na način koji će da odgovori na ključna istraživačka pitanja. Ta pitanja mogu biti: ko su potrošači konkurencije (segmentacija), kako potrošači konkurencije percipiraju vrednost brenda (brend imidž klijenta/konkurenta), koliko su zadovoljni (CSS), koliko su lojalni (NPS), sa kakvim poteškoćama se suočavaju (CES), koliko su zadovoljni njihovi zaposleni (NHS)…

Vrednost za Vas ekspertizom Consumer Intelligence – Your Competitors

Znanje o konkurenciji, a naročito o lojalnim i nezadovoljnim potrošačima konkurenata je važna baza znanja. Sjajno je kada možemo da učimo na greškama konkurenata, ali isto tako i da razumemo šta je to što oni rade dobro/bolje.