Vizija i misija

VIZIJA

Jasna slika o željama, motivima i potrebama ljudi – potrošača.

MISIJA 

Postojimo da bismo stalno tragali za novim načinima da shvatimo šta ljudi zaista žele. Strast ka sticanju novog znanja i njegove primene je svakodnevna nova vrednost za naše partnere. Želimo da plodovi našeg rada budu ključni za njihov/zajednički uspeh.

SLOGAN 

“Intelligence; Innovation; Integrity”