Testiranja proizvoda/brenda

razvoj novog proizvoda intelligence

Testiranja vršimo na mestu prodaje, frekfentnim lokacijama, odnosno na lokacijama koja su prilagođena potrošačima (populaciji).

  • Testiranja u kući – InHome Testing, ova testiranja su namenjena za specifične proizvode koji se koriste u kući. Ovaj test daje kvalitativne informacije o karakteristikama proizvoda.
  • Testiranje “na slepo” – Blind Testing, ovaj test se radi za vreme projektovanja samog proizvoda, pre reklamne kampanje ili pre uvođenja novog modela ili novog dizajna proizvoda. Test otkriva da li je proizvod uspešniji od konkurentskih i koja su mu svojstva.
  • Testiranje imena – Name Testing, ovaj test se radi u fazi projektovanja novog (modela) proizvoda/usluge. Test otkriva ime koje je kupcima najprijemčije.
  • Testiranje karakteristika proizvoda – Design&Product Testing ovo je sveobuhvatni test Vašeg proizvoda. Testiramo ukus, miris, dizajn, funcionlanost, kvalitet, cenu, ambalažu i upotrebnu vrednost.