Marketing planovi i strategije

stratesko-planiranje-2Na osnovu istraživanja koje sprovodi naša kompanija klijentima obezbeđujemo i projektovanje marketing planova i strategija. Projektne timove sastavljamo u zavisnosti od cilja projekta, tržišta za koje se radi, karakteristika projekta i sličnih ograničenja.

Naši projekti su bili osnova za proširenje poslovanja naših klijenata iz zemlje i inostranstva, a naši planovi su rado viđeni u bankama i drugim finansijskim institucijama.