Referenc lista

Naši klijenti su velike domaće i inostrane kompanije, a aktivno sarađujemo sa kolegama iz asocijacija ESOMAR i MSPA na međunarodnim projektima. Istraživačke projekte smo sprovodili u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Ukoliko želite da Vam pošaljemo kompletnu prezentaciju molimo Vas da nam pošaljete zahtev.


Izvod klijenata iz naše referenc liste.


Međunarodna članstva i asocijacije.​

ESOMAR. Intelligence d.o.o. je od 2013. god. korporativni član najprestižnije asocijacije za tržišna istraživanja na svetu ESOMAR. Člnstvo nam omogućuje umrežavanje sa najvećim globalnim i lokalnim kompanijama, odnosno obezbeđuje nam učešće na internacionalnim projektima i sveže znanje iz oblasti istraživanja.
mspa (1)
MSPA. Intelligence d.o.o. je jedina srpska kompanija član najvažnije asocijacije za istraživanje tehnikom mystery shopper na svetu, a da je pritom i korporativni član ESOMAR-a. Članstvo nam pruža najnovija znanja iz ove oblasti i daje nam mogućnost umrežavanja sa partnerima iz celog sveta.