Reč direktora

Poštovane kolege i prijatelji,

Miljan Premović, osnivač i generalni direktor Intelligence d.o.o.

Zahvaljujem Vam što ste došli na našu Internet prezentaciju.

Sigurno su Vam poznate one situacije kada Vas osobe iz okruženja, za koje inače mislite da ih dobro poznajete, (ne)prijatno iznenade ili začude svojom reakcijom ili postupkom. Da li možete da zamislite šta sve onda može da se dešava sa potrošačima koje retko ko lično sve pozjane?

Srećom, za dobro razumevanje potrošača postoji efikasan i efektivan pristup.

Mi u Intelligence-u se upravo time bavimo – razumevanjem potrošača. Naš je posao da primenimo naučne i praktično verifikovane metode i tehnike istraživanja da bismo stvorili novo znanje. Svo to znanje pretvaramo u brojeve, a onda pretočimo u jednostavne razumljive i jedinstvene informacije. Na taj način asistiramo našim klijentima da jasno vide sliku tržišta i poboljšaju svoje proizvode i usluge, a sve u koristi potrošača.

Mi verujemo da na taj način doprinosimo, ne samo klijentu (što je primarni cilj), već i opštem razvoju društva.

Naš tim okuplja ljude kojima je zajedničko funkcionalno znanje iz oblasti istraživanja ali i dečja radoznalost i ljubav prema novim saznanjima.

Intelligence je zbog svog jednistvenog poslovnog pristupa za nekoliko godina postojanja uspeo da pridobije klijente koji su najveći ili među najvećima u zemlji, kao i one koji su globalno prepoznatljivi.

Mi zato nastavljamo zajedno sa našim klijentima i partnerima da ostvarujemo svoju viziju sveta u kome kompanije jasno razumeju potrošače i njihove potrebe.

Srdačan pozdrav,
Miljan Premović, osnivač i generalni direktor