Istraživanje tržišta i tržišna metrika


Tržišna metrika je sistem merenja koja kvantifikuje trendove, dinamiku ili karakteristike tržišta. Tržišnu (marketing) metriku koristimo da bismo objasnili neki tržišni fenomen, dijagnostikovali neko tržišno stanje, definisali tržišni udeo ili predvideli budući događaj.

Specijalizovani smo za:

  1. Određivanje tržišnog učešća (Market Share);
  2. Brand Development Index and Category Developmnet Index;
  3. Penetraciju tržišta;
  4. Definisanje stavova i svesnosti ljudi (Define Attitudes and Awarness);
  5. Utvrđivanje zadovoljstva konzumenta i želje da preporuči (Consumer Satisfaction and Willingness to Recommend)
Dakle, mi smo tu ukoliko Vas zanimaju veličina tržišta (u novcu ili jedinicama proizvoda), dinamika tržišta (ukupni rast ili pad), učesnici na tržištu (preko 90% svih učesnika na tržištu) i profilisanje ovih informacija po kriterijumima: proizovod, grupa proizvoda, privredna grana, itd. Pogledajte naše studije slučaja.

"Kada možete da izmerite ono o čemu govorite i izrazite to u brojevima, tada znate nešto o onome o čemu govorite; ako ne možete da izmerite i izrazite u brojevima Vaše mišljenje, onda je ono oskudno i nezadovoljavajuće“ Vilijam Tomson, Lord Kelvin