Consumer intelligence

ponasanje potrosaca

Ispitivnje motiva, iskustava, zadovljstva, navika i percepcija potrošača, spada u ekspertize koje se najviše koriste u sektoru prodaje, a naročito u FMCG sektoru.

Klijent na osnovu naših izveštaja može da utvrdi, analizira i sagleda tržišne trendove koji se direktno tiču sopstvenih i konkuretskih potrošača i na pravi način upravlja promenama.

Klijent može da identifikuje i:

  • neispunjene potrebe i očekivanja potrošača
  • dodatne promenljive u 4P raspodeli
  • ključne faktore za unapređenje iskustva potrošača
  • elemente svojih/konkuretnsih ciljnih grupa i brend elemenate

Da bi smo odgovorili na izazove i pitanja klijenta koristimo kvalitativne ili kvantitativne metode, odnsono njihovu kombinaciju.

Ispitivanje ponašanja potrošača sprovodimo prikupljanjem podataka putem:

  • Terenskih anketa (Field survey) Na centralnim lokacijama (CL) mesta pprikupljanja mogu biti: supermarketi, prodavnice, benziske stanice, druga mesta prodaje ili mesta na kome je frekfencija populacije najveća. Anketiranje se sprovodi PAPI metodom (na papiru A4 formata) ili CAPI metodom (na računaru ili tabletu). Anketiranja sprovodimo i u domu potrošača (In-Home ili D2D). Metoda odabira može biti stratifikovana ili slučajna. Posebno obučeni anketar odlazi u dom potrošača-ispitanika i obavlja anketiranje/intervjuisanje.
  • Online anketiranje (CAWI) Prikupljanje podataka možemo organizovati online sa našim panelistima (trenutno oko 5.000 u Srbiji), korišćenjem Vaše baze ili na alternativni način (postavljanjem banera na relevantnim adresama ili sličan metod u zavisnosti od zahteva projekta).
  • Fokus grupna fiskusija (FGD) Učesnike biramo na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prema socio-demografskim karakteristikama), pa na taj način obezbeđujemo sofisticirane odgovore, vrlo značajne za klijneta i dalji tok istraživanja.
  • Dubuinskih intervjusianja (InDI) InDI sprovodimo u našim prostorijama, domu potrošača ili drugom mestu sa posebno odabranim potrošačima
  • Metode “Shopper Insight” Ova metoda podrazumeva praćenje potrošača od pripreme za kupovinu (od kuće), do momenta same kupovine i paćanja.

Preuzmite Online Panel Book