Consumer Intelligence

ponasanje potrosaca

Ispitivnje zadovoljstva i lojalnosti, ali i motiva, iskustava, navika i percepcija potrošača, spada u ekspertize koje se najviše koriste u sektoru (malo)prodaje.

Klijent na osnovu naših izveštaja može jasno da razume tržišne segmente i trendove. U kombinaciji sa mystery shopping istraživanjima i Big data analizom, uz iskustvo klijenta u svakodnevnom radu, stvara se potpuno jasna slika tržiša. 

Klijent može da identifikuje:

  • neispunjene potrebe i očekivanja potrošača
  • ključne faktore za unapređenje iskustva potrošača
  • elemente svojih/konkuretnsih ciljnih grupa i brend elemenate

Na dijagramu Intelligence consumer Square, koji je razvio naš tim, prikazan je jaz između percepcije i realnosti u odnosu na ključne metode koje se koriste u tržišnim istraživanjima ponašanja potrošača.

Intelligence Consumer Square Diagram

U prvom boksu je iskustvo. Iskustvo potrošača u odnosu na realnost se najbolje meri mystery shoppingom. U drugom boksu je zadovoljstvo. Zadovoljstvo i lojalnost potrošača se najbolje meri kvantitativnim metodama, a za alat je veoma pogodna NPS (Net Promoter Score) analiza. Kupovina se nalazi u trećem boksu. Ono šta kupac realno kupuje se najtačnije beleži programima lojalnosti ili na neki drugi način koji nam obezbeđuje velike baze podataka. Ipak, ono što Big Data analitika ne može u potpunosti da nam odgovori je pitanje “zašto to kupuje” i “ko tačno to kupuje”.  Odgovore na oba pitanja tražimo u kvanitativnim i kvalitativnim studijama koje smo nazvali brend istraživanjima i na ovom dijagramu se nalaze u četvrtom boksu.