Opis radnog mesta – osnovni zadaci

 • Promovisanje ekspertiza kompanije
 • Pronalaženje novih kanala komunikacije sa potencijalnim klijentima
 • Priprema domaćih i međunarodnih tendera i ponuda
 • Projektovanje specijalnih događaja
 • Projektovanje i implementacija dela Strateškog plana Intelligence d.o.o. u domenu odgovornosti
 • Učestvovanje u istraživačkim projektima
 • Podrška novim članicama Intelligence-a u regionu

Obuka, edukacija i treninzi

Obuka, edukacija i treninzi traju mesec dana i obavezni su. Ovo je veoma intenzivan period, a prolaze se sa više eksperata i vođeni su jednim mentorom. Radi se:

 • Upoznavanje sa istorijom, vizijom, misijom, vrednostima, strateškim i specifičnim ciljevima
 • Edukacija, obuka i rad Mystery shopping&Mysterey shopper
 • Edukacija o NPS+ metodi i rad na organizovanju i izradi izveštaja
 • Analiza rezultata Mystery shopping metodom; Pisanje i prezentovanje izveštaja
 • Upoznavanje sa standardima rada i profesionalnim i etičkim normama.

Probni rad

Probni rad traje tri meseca. Kandidat primenjuje stečena znanja, ali i radi na drugim poslovima u kompaniji koji mogu da budu od koristi u toku njegovih budućih zaduženja. Probni rad je plaćen.

Opšte napomene o karijeri

 • U toku karijere je prema željama i interesovanjima zaposlenog moguće horizontalno i vertikalno pomeranje i napredovanje.
 • Podstiču se zaposleni da donose nova znanja i rešenja, kao i da pronađu sebi dodatnu edukaciju. Edukaciju će prema proceni i odobrenju direktora finansirati kompanija.
 • Podstiču se zaposleni da koriste velike baze znanja iz ESOMAR i MSPA mreže.
 • U prvih godinu dana, direktan nadređeni menadžeru razvoja poslovanja biće generalni direktor, što govori o važnosti ove pozicije.

Važno!

Intelligence je mali tim, koji radi sa hiljadama saradnika u Srbiji i regionu. Mi imamo veliki ali jasan zadatak, a to je da istražujemo ponašanja potrošača na optimalan način.

Da bismo to činili članovi tima moraju da:

 • vole svoj posao
 • uvažavaju svoje kolege
 • radom prevazilaze sebe
 • dele, a da ne bacaju ništa
 • poštuju rokove
 • u isto vreme razvijaju profesionalizam i empatiju

Proces slekecije

Postoje tri kruga za odabir kandidata. Prvi krug podrazumeva testiranje kandidata iz engleskog, znanja računara, prihološkog profila i opšte informisanosti. Drugi krug predstavlja razgovor sa HR manedžerom, a poslednji sa generalnim direktorom. U prvi krug će biti pozvani kadidati koji prođu selekciju svih pristiglih CV-eva. Intelligence d.o.o. ne preuzima obavezu da pozove kadidate u prvi krug.

Kriterijumi

Eliminacioni

 • Univerzitetska diploma; Prednost menadžment fakultetima, naročito FON ili Ekonomski
 • Znanje bar jednog stranog jezika na najmanjem nivou B2; Engleski se podrazumeva. Poželjni jezici: ruski, nemački, turski i kineski. Poželjna je diploma kao dokaz.
 • Viši nivo znanja u MS Office-u; Nije neophodna diploma kao dokaz

Prednosti

 • Iskustvo na sličnim ili istim poslovima; B2B tržište.
 • Vođenje ili učestvovanje u istraživačkim projektima
 • Vođenje ili učestvovanje u projektima Mystery shoppinga
 • Deo radnog veka ili usavršavanja proveden u inostranstvu.
 • Vozačka dozvola

Prijave šaljite na hr@intelligence.rs[top]
Ostavi komentar