O kompaniji

Kompanija je osnovana u Beogradu 2011. godine, a osnivač i direktor je Miljan Premović. Odmah po osnivanju krenuli smo sa razvojem novih istraživačkih koncepata i drugačijim (holističkim i kastomizovanim) pristupom koje je tržište brzo prepoznalo.

Naredne 2012. potpisali smo velike i važne godišnje ugovore. Tada smo prvi put u jednom mesecu anketirali preko 10.000 potrošača. U 2013. godini dobili smo veliko priznanje za rad. Postali smo jedina srpska kompanija sa korporativnim članstvom (član sa pravom glasa) u najznačajnijoj svetskoj asocijaciji za tržišna istraživanja ESOMAR.

Domaći mediji (nacionalni i lokalni), kao i respektabilne strane agencije su počele da prenose rezultate istraživanja koja su objavljena (Tanjug, Beta, Blic, Politika, eKapija, InStore, InBar, Taboo Magazin…).

Sledeće 2014. godine intenzivno razvijamo mystery shopping metodu i počinjemo projektovanje sofisticiranih istraživačkih softvera. Shopper Analityc Software je prvi domaći program sa aplikacijama koje u potpunosti zaokružuje sistem organizovanja, vođenja, kontrole i planiranja u Mystery shopping-u.

Ovakav pristup nam je omogućio da se posvetimo suštini posla, dok je najveći deo operativnih zadataka radi računar. Nadalje, formirali smo online panel koji je za manje od mesec dana od puštanja prikupio preko 2.000 članova i na čijem razvoju intenzivno i danas radimo, a broj članova konstantno raste.

Početkom 2015. je većina poslovnih domaćih medija prenela da smo postali članovi MSPA (najprestižnije asocijacije za metodu tajanstvene kupovine na svetu), odnosno jedina srpska kompanija sa članstvom u obe najprestižnije asocijacije iz oblasti poslovanja istraživanja tržišta (svojevrsna Market Research Liga šampiona).

Naredna 2016. godina je bila godina ekspanzije. Na mesečnom nivou probijena je granica od 300 procena, a baza saradnika se popela na preko 3.000. Sav svoj uticaj smo usmerili ka manadžmentu MSPA da svoju godišnju evropsku konferenciju, na koju dolaze svi koji se profesionalno bave i koriste usluge Mystery shopping-a, održe u Beogradu.

To se i dogodilo 2017. godine. Od srpskih kompanija, tj. kompanija iz Jugoistočne Evrope jedino je naša uzela aktivno učešće i predstavila studiju slučaja sa klijentom, što je MSPA javno objavio, a predsednica gospođa Kinzel posebno istakla. Od ove godine redovno održavamo semrinare posvećene unapređenju tajansvetnih kupaca – MS Day i MS Day PRO koje oganizujemo u velikim gradovima u Srbiji. 

U 2018. godini smo organizovali prvu profesionalnu B2B konferenciju namenjenu mystery shoppingu. Ovaj važan događaj je podržan od strane MSPA, ali još važnije od – naših klijenata. 

Ipak za nas je sve ove godine najvažnije što nas preporučuju klijenti i što zajedno sa njima radimo kao jedan sistem.