Mystery e.shop / Mystery Call

Od nas iz Intelligence-a ćete dobiti poseban tim (tajanstvenih) kupaca koji koristi Interenet za kupovinu ili često koristi pretragu prilikom kupovine, kao i one koji vole da se na tradicionalan način raspituju telefonom. Misija našeg tima (tajanstvenih) kupaca je da prenese povratnu informaciju o kvalitativnom i kvantitativnom obliku.

Vrednost za Vas ekspertizom Mystery e.shop / Mystery Call

Informacije o “putovanju” kupaca Internetom, sve od pretrage do odluke o kupovini i plaćanja, te podrške koju očekuju putem telefona se mogu jednostavno prikazati u izveštaju. Izveštaj ne služi samo kao korektivni element za operativne izazove, već i kao dodatna vizura na način razmišljanja kupaca.