Kvantitativne metode

terensko ispitivanje

Šta su kvantitativne istraživačke metode?

Kvantitativna istraživanja (uprošćeno) podrazumevaju ispitivanje velikog broja ljudi o njihovim mišljenjima, stavovima i iskustvima kako bi se dobile čvrste činjenice i izvršila statistička analiza. Da bi se dobili pouzdani rezultati, bitno je da se ispita dovoljno veliki broj ljudi i da se bude siguran da oni predstavljaju reprezentativni uzorak tržišta koje se ispituje.

Ipak, ako pitanja u upitniku nisu sačinjena na pravi način i ako ispitanik nije na propisan način ispitan, rezultati neće predstavljati mišljenje populacije koja se ispituje.

Najčešće tehnike prikupljanja su terenska i online. (detaljnije)

IMG_1231
Intelligence anketiranje 1

Važno je istaći da je naša kompanija član ESOMAR te da implementira savremen istraživačke tehnike obezbeđujući najkvalitetinije podatke klijnetima.


Koja istraživanja se najčešće sprovode kvantitativnim istraživačkim metodama?

Zadovoljstvo i lojalnost potrošača (detaljnije)
Istraživanja javnog mnjenja – socijološka i politička istraživanja (detaljnije)
Online istraživanja (detaljnije)
– Istraživanja zaposlenih (detaljnije)
Testiranja proizvoda/usluga (detaljnije)
Istraživanja o žigu i intelektualnoj svojini (detaljnije)
Generalno prikupljanje podataka sa terena (detaljnije)

Takođe, posebno se mogu pripremati upitnici za kvantitativne studije koje klijent može da sprovodi samostalno (tzv. inhouse istraživanja). Na osnovu ovih analiza se najbolje prave strateški planovi i marketing strateški planovi.