Kvalitativne metode

IMG_1156

Šta su kvalitativne istraživačke metode?

Kvalitativna istraživanja imaju za cilj dubinsko razumevanje određenog ponašanja kao i otkrivanje motiva za takvo ponašaje. Ona se sprovode ukoliko želite da saznate ne samo šta misli potrošač, već i zbog čega to misli.

Uglavnom se sprovode fokus grupne diskusije (FGD) ili dubinska intervjuisanja posebno odabranih predstavnika grupe, a rezultati su više opisne nego prediktivne prirode.

Kvalitativne metode podrazumevaju dubinske intervjue sa pojedincima, fokus grupne diskusije (uglavnom 2-10 učesnika), vođenje dnevnika ili opservacije.

Sesije mogu biti sporevedene lično (što je najčešći slučaj), telefonski, video konferencijom i putem Inteneta.

Obično su kvalitativne metode uvod u kvantitativne studije, a često se nakon kvantitativnih studija ponovo rade kvalitativne metode da bi se dobile najpreciznije informacije. Na ovakav način se meri vrednost određenih stavova potrošača koji su dobijeni intervjuisanjem.


Intelligence fokus grupa

Važno je istaći da je naša kompanija član ESOMAR te da implementira savremen istraživačke tehnike obezbeđujući najkvalitetinije podatke klijnetima.