Kako postati mystery shopper – tajanstveni kupac

Najpre treba da položite online test, a testiranje je besplatno.

Čim se prijavite na naš softver (SAS) dobijate status Regrut, a prijava je neophodna da biste ušli u proceduru.

Za ovu poziiju je stalno otvoren konkurs.

Procedure prijave, obuke i registracije

  1. Registracija na SAS-u
  2. Proučavanje skripte o Mystery Shopping-u
  3. Polaganje Online testa
  4. Rešavanje dve studije slučaja
  5. Potpisivanje Etičkog kodeksa i Ugovora

1. Registracija na SAS

Shopper Analytic Softvare (SAS) je složen profesionalni softver za Mystery shopping koji je razvila naša kompanija. Namenjen je za obuku novih tajanstvenih kupaca, rad i komunikaciju postojećih, za izveštavanje klijenata i analizu rezultata i za organizovanje, planiranje, vođenje i kontrolu Mystery shopping projekata.

Registracijom na SAS ćete steći uslov da dobijete neophodne materijale koje je potrebno proučiti i tada dobijate status Regrut.

2. Proučite skriptu o Mystery shoppingu

Napominjemo da je prolaznost u ovom delu oko 60%, pa stoga preporučujemo da se skripta pročita pažljivo.

3. Položite Online test 

Online test ima ukupno 30 pitanja, a za polaganje je neophodno da imate najmanje 27 tačnih odgovora. Sva pitanja koja će se naći u testu se nalaze i u skripti.

Online test ćete dobiti na Vašem profilu na SAS-u, a polaganjem stičete status New.

4. Rešavanje studije slučaja

Dosupne su dve studije slučaja koje se rešavaju. U pitanju su Vaša zapažanja i način na koji ćete da ih objasnite. Takođe, ocenjuje se i pravopis i gramatika. 

5. Potpisivanje Etičkog kodeksa i Ugovora

Etički kodeks je dokument kojim garantujete da ste razumeli obuku, da ćete poštovati sve etičke norme rada. Potpisivanjem Etičkog kodeksa dobijate status Regular. Ugovor reguliše naš međusobni odnos. Naša kompanija reguliše sve troškove po osnovu poreza i Vi nećete imati nikakve dodatne troškove osim onih koje će Vam biti predočene pre nego što dobijete zadakta.

Status Regular ima većina naših tajanstvenih kupaca.

Za namerno kršenje pravila ne postoji popravni. Ko od tajanstvenih kupaca jednom dospe na crnu listu, više nikada neće imati mogućnost da radi za našu kompaniju, a namerno izazivanje štete klijentu ili kompaniji za reakciju ima ugovorom definisane pravne posledice..