Kako postati mystery shopper – tajanstveni kupac

Čim se prijavite na naš softver (SAS) dobijate status Regrut, a prijava je neophodna da biste ušli u proceduru.

Za ovu poziiju je stalno otvoren konkurs.

Procedure prijave, obuke i registracije

  1. Registracija na SAS-u
  2. Proučavanje skripte o Mystery Shopping-u
  3. Polaganje Online testa
  4. Polaganje probnih procena
  5. Potpisivanje Etičkog kodeksa

Tajanstveni kupac se može postati i tako što se prijavite na neki od naših konferencija namenjenih tajanstvenim kupcima – “Mystery Shopper Day”. O svakoj pojedinačnoj konferenciji će se naknadno obaveštavati zainteresovani.

Mystery shopper Day služi i za dodatno usavršavanje postojećih tajanstvenih kupaca i način na koji mogu da steknu sertifikat koji izdaje naša kompanija, a koja je ovlašćena od strane MSPA da izdaje ovakve vrste sertifikata. Naši sertifikati su priznati u celoj mreži MSPA.

Registracija na SAS

Shopper Analytic Softvare (SAS) je složen profesionalni softver za Mystery shopping koji je razvila naša kompanija. Namenjen je za obuku novih tajanstvenih kupaca, rad i komunikaciju postojećih, za izveštavanje klijenata i analizu rezultata i za organizovanje, planiranje, vođenje i kontrolu Mystery shopping projekata.

Registracijom na SAS ćete steći uslov da dobijete neophodne materijale koje je potrebno proučiti i tada dobijate status Regrut.

Proučavanje skripte o Mystery shoppingu

Materijal ćete dobiti na e. poštu kojom se registrujete ili će biti dostupan na Vašem profilu.

Skripta ima tri dela i ukupno 10 strana. Svaki deo ima od 4 do 6 celina.

Delovi skripte su:

  1. O Mystery shopping-u
  2. Prihvatanje i priprema za tajansvenu posetu
  3. Tajanstvena poseta

Za pripremu ćete imati oko 7 dana, nakon toga sledi testiranje.

Polaganje Online testa

Online test ima ukupno 30 pitanja, a za polaganje je neophodno da imate najmanje 27 tačnih odgovora. Sva pitanja koja će se naći u testu se nalaze i u skripti.

Napominjemo da je prolaznost u ovom delu oko 60%, pa stoga preporučujemo da se skripta pročita bar tri puta pre polaganja testa.

Online test ćete dobiti na Vašem profilu na SAS-u, a polaganjem stičete status New.

Polaganje probnih procena

Probne procene se rade nakon uspešno položenog Online testa. Probna procena podrazumeva rad na konkretnom zadatku. Dobićete sve instrukcije i probnu procenu radite na mestu gde inače obavljate kupvinu robe široke potrošnje za svoje potrebe. Ovakva procena se ne naplaćuje, osim u izuzetnim situacijama.

Nakon pregleda probne procene, dobićete sugestije i savete od strane našeg kolege zaduženog za kontrolu kvaliteta i tada radite drugu probnu procenu. Ako ta procena bude prihvaćena, dobijate na kućnu adresu Etički kodeks.

Potpisivanje Etičkog kodeksa

Etički kodeks je dokument kojim garantujete da ste razumeli obuku, da ćete poštovati sve etičke i profesionalne norme rada. Potpisivanjem Etičkog kodeksa dobijate status Regular.

Status Regular ima većina naših tajanstvenih kupaca.

Etički kodeks daje mogućnost da se stekne sertifikat bez kojeg se ne može imati status Elite. Ipak, status Elite se ne može postići samo dobijanjem sertifikata već je neophodno da preko 20 procena u jednoj godini, sa prosečnom ocenom višom od 4,5 (od maksimum 5).

Za namerno kršenje pravila ne postoji popravni. Ko od tajanstvenih kupaca jednom dospe na crnu listu, više nikada neće imati mogućnost da radi za našu kompaniju, a namerno izazivanje štete klijentu ili kompaniji uzrokuje krivičnu ili prekršajnu prijavu.