Istraživanje zaposlenih

istrazivanje zaposlenih

Istraživanje zaposlenih može bitno da poveća produktivnost i poboljša radnu atmosferu. Rezultati mogu biti značajni za otkrivanje “uskih grla” u procesu rada, otklone nepotrebne procese ili unaprede posetojeće.

Naročito su važni predlozi samih zaposlenih. U velikim korporacijama nekada radnik izbegava da prenese svoje mišljenje da ne bi opterećivao nadređene ili smatra da njegov predlog nije dovoljno dobar, a često predlozi sa nižih nivoa mogu da budu izuzetno korisni.

Istraživanjem se utvrđuje:

  • Stres kod zaposlenih
  • Stavovi prema promenama
  • Stavovi prema nadređenima i podređenima
  • Stavovi prema procesima i predlozi zaposlenih za poboljšanje
  • Zadovljstvo uslovima rada
  • Rangiranje kriterijuma za zadovoljstvo u radu (atmosfera, opsi posla, plata, okruženje, odnos sa nadređenim i dr.)