Political&Social intelligence

javno mnjenje

Obezbedićemo tačne i relevantne stavove javnog mnjenja (ili birača) o političkim, društvenim i socijalnim pitanjima. Istraživanja javnog mnjenja sprovodimo na nacionalno reprezentativnom uzorku, sa intervalom poverenja preko 95% i marginom ±2,5%

Klijentima obezbeđujemo i informacije o reputaciji pojedinca ili organizacije, kao i profilisanje vrednosti brenda grada, države, organizacije ili poznate ličnosti.

Kao članovi ESOMAR-a garantujemo da su svi procesi u našim istraživačkim projektima naučno i praktično verifikovani uz poštovanje etičkih normi i principa.

Priukupljanje podataka vršimo na terenu PAPI (papirna anketa) ili CAPI tehnikom (na računaru ili tabletu). Istraživanja sprovodimo metodom čistog slučajnog uzorka i/ili stratifikovanog uzorka.

Naši supervizori i anketari su iskusni, prošli obuke i krajnje su pouzdani. U manjim mestima i gradovima prikupljanje na terenu sprovode anketari koji nisu iz tog mesta.

Klijentima obezbeđujemo maksimalnu trenasparentnost procesa terenskog rada.