Intelligence admin

Javno mnjenje – opšti pregled

March 12th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Ispitivanje javnog mnjenja je česta pojava u mnogim zemljama (predstavlja svakodnevnicu u mnogim zemljama). Ispitivanje se ne sprovodi samo zbog podrške političkim strankama i njhovim kandidatima, već služi i za ispitivanje mišljenja većine (javnosti) o raznim aktuelnim političkim i društvenim temama (pitanjima). Rezultati tih ispitivanja se najčešće objavljuju u raznim štampanim i elektronskim medijima. Ispravno..

read more

Šta je ispitivanje javnog mnjenja i šta ga čini naučnim?

March 11th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Ispitivanje javnog mnjenja je naučno i reprezentativno istraživanje namenjeno otkivanju i merenju stavova određene grupe – npr. stavovi glasača određene zemlje (za politička istraživanja), stavovi roditelja ili tržišnih učesnika. Postoje dve osnovne karakteristike naučnih istraživanja: Ispitanici su izabrani od strane istraživačke organizacije prema određenim kriterijumima kako bi se osigurala reprezentativnost ili će to biti urađeno..

read more

Kako se bira uzorak koji je stvarno reprezentativan?

March 9th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Generalno, postoje dve metode slučajnog uzorka. Prva je “metoda prostog slučajnog uzorka”, a druga je “kvota metod”. Metodom prostog slučajnog uzorka, organizacija za istraživanje koristi nasumično izabrane brojeve telefona ili e. mail adrese (za telefonska ili internet ispitivanja), ili se posećuju nasumično izabrane adrese i imena iz baza kao što su izborni registri (za ispitivanja..

read more

Da li su nenaučne vrste istraživanja pogrešne?

March 8th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Ne. Kao što sat koji je ne radi pokaže tačnije vreme od najprecizijeg sata i to dva puta dnevno, nenaučna istraživanja ponekad daju tačne rezultate. Međutim, daleko je veća verovatnoća da će na ovaj način rezultati biti netačni. Najčešći oblici nenaučnih istraživanja su telefonskim putem sprovedena od strane televizijskih programa i istraživanja putem samo-odabira na..

read more

Da li će telefonska anketiranja ili u ankete gde se vrši samopopunjavnje, sa recimo milion ispitanika biti tačnije nego ispitivanje javnog mnjenja koja imaju uzorak od 1000 ispitanika?

March 7th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Bilo bi logično da 1+1 bude 11 (jer ako se sabiraju dve jedinice onda njih zbir mora biti 11?), ali svi znamo da to nije tačno. To je i odgovor na ovo pitanje: logično, ali netačno. Pristrasan uzorak je u svakom slučaju pristrasan, bez obzira na to koliko je veliki. Najbolji primer koji dokazuje ovu..

read more

Kako je moguće da se zna šta misli milion ljudi tako što se ispita samo 1.000 ili 2.000 ljudi?

March 6th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Na isti način na koji kuvar ocenjuje veliki lonac supe tako što proba samo jednu kašiku. Imajuću u vidu da je supa dobro promešana, i da je ta jedna kašika “reprezentativna”, onda je sasvim dovoljno da se proba samo ta količina. Ispitivanje javnog mnjenja se sprovodi po istom principu: postizanje reprezentativnog uzorka je vrlo sličan..

read more

Da li postoji neki rizik od greške uzorkovanja u istraživanju od 1.000 ili 2.000 ispitanika?

March 5th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Da, postoji. Statistička teorija nam omogućuje da ovo procenimo. Zamislite zemlju koje se deli potpuno jednako po nekom pitanju – 50% ima jedan stav, dok 50% misli suprotno. Statistička teorija nam govori da u nasumičnom ispitivanju 1.000 ispitanika, sa stopom odziva od 100%, ili od 20 ispitanika sa odzivom od njih 19, ispitivanje će biti..

read more

Da li se može verovati istraživanjima sprovedenom online?

March 4th, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Generalno da, ali odgovor zavisi i od populacije koja se ispituje, a odgovor je isti i za telefonska i za Face-To-Face intervjuisanja, a ne samo za Internet. Ukoliko do reprezentativnog uzorka ovih ljudi može da se dođe na bilo koji od ovih načina intervjuisanja, odgovor je da, istraživanju se može verovati. Ono što garanture reprezentativnost svakog..

read more

Istraživanja sprovedena za istu temu od strane različitih priznatih kompanija daju različite reziltate. Kako to?

March 3rd, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Postoje mnogi mogući razlozi i pored očiglednih problema vezanih za grešku u uzorkovanju: Moguće je da su istraživanja sprovedena u različito vreme, čak iako su u isto vreme objavljena. Ako su stavovi mnogih ljudi felksibilni i skloni promeni u skladu sa događajima, onda je moguće da su oba istraživanja dobra, a da su se stavovi..

read more

Da li način na koji je pitanje postavljeno ima uticaja na odgovore?

March 2nd, 2015, postavljeno u: Baza znanja o istraživanjima postavio 0 Komentar(a)

Svakako! Postoji čitava nauka o tome kako pitanja treba da budu formulisana, na osnovu onoga što znamo o načinu na koji ljudi primaju informacije. Ali ovo je i pitanje zdravog razuma. Važno je da se gleda pitanje koje se postavlja i, ukoliko je moguće, da se provere postavljena pitanja pre toga. Pitanja mogu da sadrže..

read more